top of page

Johrei

Karam AWA .png

Karam awa" -  awakening the best in people or just awaken them :)

Оги Карам е посветен в лечебната практика на Johrei по време на юношеските си години, когато практикува Айкидо през 1999 г. във Варна, България.

Johrei е духовна практика, базирана на фокусирането на универсалната жизнена енергия, наричана още „божествена“ или духовна светлина. Вярваме, че това действие насърчава положителни промени както във физическото, така и в духовното тяло и че помага за премахване на страданието чрез разсейване на негативната енергия. Johrei има своите корени в Япония и придобива признание на Запад като неинвазивна енергийна лечебна практика. Практикуващите идват от много културни и религиозни среди. Разнообразието и всички духовни пътища се зачитат.

 

Johrei се предава чрез ръката на даващия към духовното тяло на приемащия с намерението да пречисти духа; това пречистване се отразява на други нива на съзнанието и често на физическото тяло. Получаващите често откриват, че с течение на времето изпитват духовно израстване, физическо изцеление или увеличени благословии, според божествената воля.

Дарение

Лечителската практика е доброволна и е основана на благодарност от двете страни. Ако решите да дарите, може да сторите това през бутона отдолу. 

Благодаря!

bottom of page