top of page
Karam_edited.jpg


„KaramCaminDO“ е  уникално изживяване, което ще ви помогне да се свържете отново с природата, себе си, Вселената. То ще ви приведе в съответствие с естествения ритъм и живота. 

Ще отидете на поход в естествена  среда, където Оги Карам ще ви води през процеса на свързване.

Мястото може да бъде в планината, на брега или в естествен парк  

За това  изключително и уникално изживяване и е необходима предварителна резервация. Моля, свържете се за повече информация. 

Ако имате нужда от подкрепа в този първоначален процес, трябва да резервирате консултация с Оги Карам.

Ogi Karam is offering "Karam ecOM" as group session as a part of the Healnlearn monthly subscription, where you can choose another 3 experts, who will support you in your journey. 

eCOM in HealNLearn Group Sessions.png

If you want to join only Ogi Karam's course, earn a Certificate and 1 Karam after accomplishing your homework / project, go to the link below

Karam ecOM _ Certificate.png

For questions in regard of this course, please let us know

Препоръчва се и книгата „Буда на Камино“ , написана и публикувана от Оги Карам в началото на 2022 г., отразяваща неговото „Камино“, започнало в Малага, Андалусия (Испания) и отиващо на изток през Средиземноморското крайбрежие.

Книгата може да бъде поръчана на Amazon

bottom of page