top of page


„KaramCaminDO“ е  уникално изживяване, което ще ви помогне да се свържете отново с природата, себе си, Вселената. То ще ви приведе в съответствие с естествения ритъм и живота. 

Ще отидете на поход в естествена  среда, където Оги Карам ще ви води през процеса на свързване.

Мястото може да бъде в планината, на брега или в естествен парк  

За това  изключително и уникално изживяване и е необходима предварителна резервация. Моля, свържете се за повече информация. 

Ако имате нужда от подкрепа в този първоначален процес, трябва да резервирате консултация с Оги Карам.

Join KaramCaminDO in Parc de Creus for an exclusive hiking experience guided by Ogi Karam,
Join KaramCaminDO in Parc de Creus for an exclusive hiking experience guided by Ogi Karam,
Buddha on Camino cover.png

Препоръчва се и книгата „Буда на Камино“ , написана и публикувана от Оги Карам в началото на 2022 г., отразяваща неговото „Камино“, започнало в Малага, Андалусия (Испания) и отиващо на изток през Средиземноморското крайбрежие.

Книгата може да бъде поръчана на Amazon

bottom of page