top of page

Сборник есета по темите "Корпоративен и общностен шаман" и бъдещето на управлението, лидерството и организацията в новата ера на Водолея.

„Ролята на корпоративния/общностния шаман е да подготви мениджърите на бъдещето за идващото поколение. Това поколение ще бъде по-заземено, ще може да носи повече отговорности и ще изисква нови организационни структури. Това е холистичен процес, който изисква участието на консултанти с различен опит."

Корпоративен и общностен шаман в ерата на Водолея

$8,99Цена
    bottom of page