Оригинала  лого от арт проект "Човекът и водата", направен от Оги Карам през 2012 г. 

За да научите повече за проекта, посетете www.HumanAndWater.com

Стикер с официално лого "Човекът и водата".

$1,34Цена