Team Karam.jpg

Присъединете се към екипа!

Екипът Karam обединява професионалисти, художници, предприемачи и всички хора, които искат да споделят своите умения, знания и опит с другите.

Споделете как можете да добавите стойност към живота на другите и как искате да се представите тук:

Анонимно, с портфолио, с вашите услуги и продукти или нещо друго!

Social Media

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Email

Напишете ни имейл!
Mail_edited_edited.png

БлагоДаря!